Inschrijfformulier workshop

 

 

 

Mijn Massage Salon

 

 

Datum workshop: 05-januari 2019___________________

 

 

Naam deelnemer:          ______________________                   Voornaam:        ____________________

 

Voorletters:                   _________  Geboortedatum: _______________             Man/Vrouw  ______

 

Bedrijfsnaam:               ______________________

 

Factuuradres:                ____________________________________________

 

                                    ________    _________________________________

 

Telefoon:                      ______________________

 

Mobiel:                         ______________________

 

Degene die me de workshop heeft aanbevolen:    ______________________________________

 

Wat wil je met de workshop ´Mijn Massage Salon´ bereiken?

 

1      elnemer.   ___________________________________________________________________________

 

2.   ___________________________________________________________________________

 

3.   ___________________________________________________________________________

 

Dit inschrijfformulier mailen naar mijnmassagesalon@gmail.com.  Uiterlijk 14 werkdagen vóór aanvang dient de info bij ons te zijn!!

 

Door ondertekening van dit formulier bevestig ik mijn deelname aan de Workshop Mijn Massage Salon. Ik zal een factuur ontvangen op bovengenoemd adres en de kosten van deelneming zullen door mij betaald worden uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de workshop.

 

Ik verklaar dat ik niets van de werkwijzen en verkregen informatie tijdens de workshop aan derden zal verspreiden. Tevens verklaar ik dat ik alle (persoonlijke en zakelijke) informatie van de overige deelnemers als vertrouwelijke informatie zal behandelen en niets over deze deelnemers, hun onderneming of persoonlijke aangelegenheden naar buiten zal brengen. Ik sta er op dat ook door mij verstrekte  informatie tijdens de workshop als vertrouwelijk wordt behandeld.

 

 

 

                                                                                                          ____________________

 

                                                                                                           Handtekening deelnemer

 

 

 

                                                                                                          ____________________

 

                                                                                                          Naam in blokletters

 

Annuleringsvoorwaarden

 

 

 

Een door ons ontvangen en getekend inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de workshop en tevens als acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd:


Inschrijving

 

 

 

•     Inschrijving heeft plaats gevonden indien door ons het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen per post of per fax;

 

•     Ondertekening houdt tevens in acceptatie van de annuleringsvoorwaarden, welke van kracht zijn vanaf het moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen, ook indien de deelnemer nog geen bevestiging van inschrijven of factuur heeft ontvangen of er betaling heeft plaatsgevonden;

 

•     Wij zullen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het inschrijfformulier een bevestiging van inschrijving naar de deelnemer sturen alsmede additionele informatie betreffende de workshop en de locatie;

 

•     Om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen realiseren, dient de deelnemer de bij de bevestiging meegestuurde informatie aandachtig te lezen, in te vullen en liefst binnen 5 werkdagen naar ons te retourneren, doch uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang van de workshop;

 

•     Afhankelijk van de data van de workshop zijn de kosten van verblijf inclusief. Kijk op uw informatiebrochure voor details. Ook uw factuur zal melding maken of deze kosten inclusief zijn;

 

·         De kosten van catering zijn inclusief;

 

·         De annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer.Betaling

 

 

 

•     Betaling voor de workshop dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur bijgeschreven te zijn op NL45RABO0304888966 doch uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop;

 

•     Voor een factuur die op verzoek van de deelnemer is verzonden naar de werkgever van de deelnemer gelden dezelfde betalingsvoorwaarden. De deelnemer dient zorg te dragen voor tijdige betaling.


Annuleren

 

 

 

•     Annuleren geschiedt uitsluitend schriftelijk;

 

•     Bij annulering uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de workshop zijn er geen kosten verbonden en zal het bedrag worden terug gestort. Al er niet tijdig wordt geannuleerd zal het bedrag niet worden terug betaald.  

 

•     Een vervanger naar keuze van de oorspronkelijk ingeschreven deelnemer die nog niet voor het betreffende programma is ingeschreven kan worden aangewezen. Wij dienen hiervan uiterlijk 3 werkdagen voor aanvang van de workshop op de hoogte te worden gebracht. Ook het vragenformulier dient dan volledig ingevuld te zijn ingeleverd.

 

Wij wensen je veel succes tijdens de cursus Mijn Massage Salon.

Nek Schouder massage 

Prijs per 30 minuten € 30,00 

Prijs per 60 minuten € 52,50  

Holistische massage

Prijs per 30 minuten € 30,00 

Prijs per 60 minuten € 52,50

 

Zweedse Massage

 Prijs per 30 minuten € 30,00 

Prijs per 60 minuten € 52,50

   

Shiatsu Massage

Prijs per 30 minuten € 30,00 

Prijs per 60 minuten € 52,50

 

Hotstonen-massage

Prijs per 30 minuten € 30,00 

Prijs per 60 minuten € 52,50


Therapeutische massage

Prijs per 30 minuten € 30,00 

Prijs per 60 minuten € 52,50maak hier jouw afspraak

Ontspanningsmassagetilburg.nl

Gronsveldlaan 57

5043LR Tilburg

Tel:  06 - 47 37 95 96  of  06 - 83 94 00 12

Bank: NL45RABO0304888966

B.T.W. NL050335339B02

K.V.K. 63580381