Polariteitsmassage is het gebruik maken van levensenergie die tussen twee polen stroomt, met als doel het lichaam weer in balans te brengen en blokkades te verzachten of op te heffen. Als er blokkades zijn, dan stroomt levensenergie langzamer, zoekt het een omweg of wordt het verspild aan energievreters. Voor veel mensen zijn energieblokkades voelbaar en soms ook aanwijsbaar door fysieke klachten, zoals een stijve nek, rugklachten en vermoeidheid. Als tegengestelde punten met elkaar worden verbonden door de masseur, dan wordt de helende levensenergie versterkt.

 

De oorsprong:

 

Polariteitsmassage (Dr. Randolph Stone's polarity therapy) is het levenswerk van de Amerikaan Dr. Randolph Stone (1890-1981). De in Oostenrijk geboren natuurarts en chiropractor ontdekte dat er in het lichaam een magnetisch veld bestaat dat alle andere systemen leidt. Het beïnvloedt zowel het fysieke lichaam, als de emotionele en mentale systemen (holistisch). Dit magnetisch veld heeft positieve, negatieve en neutrale polen, waarbij er energie stroomt van positief naar negatief, net zoals bij het magnetisch veld van de aarde of een batterij. Let wel: hang geen waardeoordeel aan de termen positief en negatief. Volgens de bevindingen van Dr. Stone, ontstaan ziekten wanneer de (levens)energie chronisch geblokkeerd raakt.

 

Levensenergie:

In de Westerse cultuur is het bestaan van levensenergie (ook wel levenskracht genoemd) minder gebruikelijk dan in Oosterse filosofieën en zienswijzen. Daar wordt het benoemd als chi, ki of prana en in feite gaat het over de essentie van het leven. Het bestaan hiervan is niet wetenschappelijk aangetoond, maar je hoeft er niet in te geloven om het te kunnen ontvangen. De ervaring leert dat de ontvanger door polariteitsmassage meestal tot rust komt en dat op zich is al een goede reden om deze methode toe te passen. De polariteitsmassage kan zowel gekleed als op de blote huid worden gegeven.

 

Polariteitzones:

Er zijn verticale polariteiten die van boven naar onder lopen, waarbij de bovenkant van het lichaam positief geladen is en de onderkant negatief geladen. De horizontale polariteiten lopen van rechts (positief) naar links (negatief).

Ook zijn er drie polariteitspunten die erg ontvankelijk zijn voor energie. Het achterhoofdsbeen is een sterk positief punt, het staartbeentje is een sterk negatief punt en de navel is een neutraal punt. Hiernaast zijn er nog vele andere punten die met een polariteitsmassage verbonden kunnen worden.

 

Een polariteit toepassen:

Bij een polarisatie wordt meestal een verbinding tussen boven-onder of links- rechts gemaakt. De masseur legt zijn handen op twee punten op het lijf, waarbij hij de rechterhand met positieve lading op een plaats legt met een negatieve lading en andersom.

Je rechterhand (+) bij de ontvanger beneden (-)
Je linkerhand (-) bij de ontvanger boven (+)
Je rechterhand (+) bij de ontvanger zijn linkerkant (-)
Je linkerhand (-) bij de ontvanger zijn rechterkant (+)

Sommige polarisaties worden de handen enkel stil op het lijf gelegd. Bij andere technieken en methoden kan er ook gepulst en gemasseerd worden. De hand op enige afstand van het lijf houden is ook een mogelijkheid.

Tijdens het polariseren kan de energiestroom gestimuleerd worden door beide dieper te ademen. Nodig de ontvanger uit om zich bewust te zijn van wat hij voelt en beleeft tijdens het polariseren. Besef dat de energie zelf zijn weg zoekt waar het nodig is. Het is niet de masseur die energie via zijn handen naar de ontvanger laat stromen, maar het is de energie zelf die zijn werk doet.

 

Tips voordat je wordt gemasseerd!

  • neem een douche voor je bij me komt.
  • laat je niet masseren als je mij niet vertrouwd.
  • doe al je sieraden af.
  • als je eenmaal ligt adem dan 3 keer goed in en uit.
  • concentreer je erop dat je lichaam zwaar wordt en goed contact maakt met de ondergrond.
  • probeer je te concentreren op mijn handen en geniet van de beweging.
  • probeer zo min mogelijk te praten.
  • geef aan als je iets als niet prettig ervaart.
  • geef je zo veel mogelijk over aan de massage.
  • probeer niet te helpen wanneer een arm of been wordt opgetild, dit doet de ontspanning teniet.

neem na afloop van de massage rust en luister naar je lichaam.

 

Prijs voor een polariteitsmassage 60 minuten € 50,00

maak hier uw afspraak

Nek Schouder massage 

Prijs per 30 minuten € 30,00 

Prijs per 60 minuten € 52,50  

Holistische massage

Prijs per 30 minuten € 30,00 

Prijs per 60 minuten € 52,50

 

Zweedse Massage

 Prijs per 30 minuten € 30,00 

Prijs per 60 minuten € 52,50

   

Shiatsu Massage

Prijs per 30 minuten € 30,00 

Prijs per 60 minuten € 52,50

 

Hotstonen-massage

Prijs per 30 minuten € 30,00 

Prijs per 60 minuten € 52,50


Therapeutische massage

Prijs per 30 minuten € 30,00 

Prijs per 60 minuten € 52,50maak hier jouw afspraak

Ontspanningsmassagetilburg.nl

Gronsveldlaan 57

5043LR Tilburg

Tel:  06 - 47 37 95 96  of  06 - 83 94 00 12

Bank: NL45RABO0304888966

B.T.W. NL050335339B02

K.V.K. 63580381